منو
Your Cart

گل رکس

باکس گل کد 10159
قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز مناسبت تولد، تسلیت، کادوی جشن عروسی طول 28سانتیمتر عرض 25 سانتیمتر ارتفاع 50 سانتی متر گل ها : 5 تا رز ، 5 شاخه آنتریوم ، 27 تامیخک مینیاتوری ،4 تا آلستر..
0 تومان
باکس گل کد 10160
قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل مناسبت تولد، قدم نورسیده، فارغ التحصیلی، افتتاحیه ،کادوی جشن عروسی طول 28سانتیمتر عرض 22 سانتیمتر ارتفاع 41 سانتی متر گل ها : 4 تا رز ، 4 شاخه آنتریوم ، 40 تا کرتنزیا ، 4 تا چیپسوفیلا و گلهای وحشی..
0 تومان
باکس گل کد 10162
قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز مناسبت تولد روز دختر، افتتاحیه ، جشن عروسی ،قدم نو رسیده و فارغ التحصیلی طول 33 سانتیمتر عرض 22 سانتیمتر ارتفاع 48سانتی متر گل ها : 10 تا رز مینیاتوری ، 6 شاخه آنتریوم ، 1 تا چیپسوفیلا، 19 تا میخک مینیاتوری 8 تا قرنفل و گلهای وحشی..
0 تومان
باکس گل کد 10163
قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل مناسبت تولد روز دختر و روز مادر، افتتاحیه ، جشن عروسی ،قدم نو رسیده و فارغ التحصیلی طول 29سانتیمتر عرض 24 سانتیمتر ارتفاع 46سانتی متر گل ها : 6 تا رز مینیاتوری ، 5 شاخه آنتریوم ، 2 تا چیپسوفیلا، 19 تا کرتنزیا 9 تا آلستر و گلهای وحشی..
0 تومان
باکس گل کد 10164
قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز مناسبت تولد روز دختر، افتتاحیه ، جشن عروسی ،قدم نو رسیده و فارغ التحصیلی طول 30 سانتیمتر عرض 24 سانتیمتر ارتفاع 45 سانتی متر گل ها : 5 تا رز ، 6 شاخه آنتریوم ، 4 تا چیپسوفیلا، 14 تا کرتنزیا، 2 تا قرنفل ، 9 تا آلستر و گلهای وحشی..
0 تومان
باکس گل کد 10165
قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز مناسبت تولد ، جشن عروسی ،تسلیت و فارغ التحصیلی طول 30 سانتیمتر عرض 23 سانتیمتر ارتفاع 47 سانتی متر گل ها : 8 تا رز ، 5 شاخه آنتریوم ، 2 تا چیپسوفیلا، 25 تا کرتنزیا، 2 تا قرنفل ، 3 تا آلستر و گلهای وحشی..
0 تومان
باکس گل کد 10166
قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز مناسبت تولد روز دختر و روز پدر و مادر، افتتاحیه ، جشن عروسی ،قدم نو رسیده و فارغ التحصیلی و ولنتاین طول 30 سانتیمتر    عرض 24 سانتیمتر    ارتفاع 48 سانتی متر گل ها : 5 تا رز ، 5 شاخه آنتریوم، 14 تا کرتنزیا، 3 تا قرنفل ، 9 تا آلستر و گلهای وحشی..
0 تومان
باکس گل کد 10167
قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز مناسبت تولد، روز دختر و روز پدر و مادر، افتتاحیه ، جشن عروسی ،قدم نو رسیده و فارغ التحصیلی و ولنتاین طول 30 سانتیمتر    عرض 24 سانتیمتر    ارتفاع 48 سانتی متر گل ها : 6 تا رز ، 4شاخه آنتریوم، 20 تا کرتنزیا ، 12 تا آلستر و گلهای وحشی..
0 تومان
باکس گل کد 10168
قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز مناسبت تولد روز دختر و روز پدر و مادر، افتتاحیه ، جشن عروسی ،قدم نو رسیده و فارغ التحصیلی و ترحیم و تسلیت طول 42 سانتیمتر    عرض 27 سانتیمتر    ارتفاع 71سانتی متر گل ها : 6 تا رز ، 12 شاخه آنتریوم، 40 تا کرتنزیا، 2 تا چیپسوفیلا، 25 تا آلستر..
0 تومان
باکس گل کد 10169
قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز مناسبت تولد روز دختر و روز پدر و مادر، افتتاحیه ، جشن عروسی ،قدم نو رسیده و فارغ التحصیلی و ولنتاین طول 27سانتیمتر    عرض 35سانتیمتر    ارتفاع 61سانتی متر گل ها : 8 تا رز ، 12 شاخه آنتریوم، 3تا لیلیوم، 5 تا آچیلا، 14 تا آلستر ..
0 تومان
باکس گل کد 10170
قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز مناسبت تولد روز دختر و روز پدر و مادر، افتتاحیه ، جشن عروسی ،قدم نو رسیده و فارغ التحصیلی  طول 45 سانتیمتر    عرض27 سانتیمتر    ارتفاع 71سانتی متر گل ها : 4 تا رز ، 10 شاخه آنتریوم، 3تا لیلیوم، 15تا کرتنزیا، 10 تا لیسیانتوس..
0 تومان
باکس گل کد 10171
قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز مناسبت تولد روز دختر و روز پدر و مادر، افتتاحیه ، جشن عروسی ،قدم نو رسیده و فارغ التحصیلی  طول 45 سانتیمتر    عرض 27سانتیمتر    ارتفاع 77 سانتی متر گل ها : 4 تا رز ، 8 شاخه آنتریوم، 4تا لیلیوم، 16 تا کرتنزیا، 5 تا چیپسوفیلا ، 7 تا قرنفل..
0 تومان
نمايش 37 تا 48 از 148 (13 صفحه)

مشتری گرامی این گل در حال حاضر موجود نمی باشد لطفا تلفن و ایمیل خود را در این قسمت وارد کنید همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت

نام و نام خانوادگی
ایمیل
تلفن
پیام