منو
Your Cart

گل رکس

باکس گل کد 10173
قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز مناسبت تولد روز دختر و روز پدر و مادر، افتتاحیه ، جشن عروسی ،قدم نو رسیده و فارغ التحصیلی و ولنتاین طول 27سانتیمتر    عرض 35سانتیمتر    ارتفاع 61سانتی متر گل ها : 14 تا رز ، 13 شاخه آنتریوم، 3تا لیلیوم، 3 تا چیپسوفیلا، 12 تا کرتنزیا، 5 تا قرنفل و گ..
0 تومان
باکس گل کد 10174
قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز مناسبت تولد روز دختر و روز پدر و مادر، افتتاحیه ، جشن عروسی ،قدم نو رسیده و فارغ التحصیلی  طول 50 سانتیمتر    عرض 27سانتیمتر    ارتفاع 70 سانتی متر گل ها : 6 تا رز ،7 شاخه آنتریوم، 7 تا آچیلا، 3 تا چیپسوفیلا، 34 تا کرتنزیا، گلهای وحشی..
0 تومان
باکس گل کد 10175
قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز مناسبت تولد روز دختر و روز پدر و مادر، افتتاحیه ، جشن عروسی ،قدم نو رسیده و فارغ التحصیلی و ولنتاین طول 53 سانتیمتر    عرض 27 سانتیمتر    ارتفاع 74 سانتی متر گل ها : 5 تا رز ، 9 شاخه آنتریوم، 3تا لیلیوم،12 تا آلستر، 12 تا کرتنزیا، گلهای وحشی..
0 تومان
باکس گل کد 10176
قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز مناسبت تولد روز دختر و روز پدر و مادر، افتتاحیه ، جشن عروسی ،قدم نو رسیده و فارغ التحصیلی و ولنتاین طول 55 سانتیمتر    عرض 27 سانتیمتر    ارتفاع 66 سانتی متر گل ها : 5 تا رز ، 6 شاخه آنتریوم، 5 تا لیلیوم،6 تا چیپسوفیلا، 7 تا لیسیانتوس، گلهای وحشی..
0 تومان
باکس گل کد 10177
قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز مناسبت جشن عروسی ،تسلیت طول 57 سانتیمتر    عرض 63 سانتیمتر    ارتفاع 63سانتی متر گل ها : 5 تا چیپسوفیلا ،10 شاخه آنتریوم، 3تا لیلیوم،12 تا میخک مینیاتوری، 25تا کرتنزیا، گلهای وحشی..
0 تومان
باکس گل کد 10178
قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز مناسبت تولد روز دختر و روز پدر و مادر، افتتاحیه ، جشن عروسی ،قدم نو رسیده و ولنتاین طول 58 سانتیمتر    عرض 27 سانتیمتر    ارتفاع 65 سانتی متر گل ها : 6 تا رز ، 15 شاخه آنتریوم، 3تا لیلیوم،15 تا آلستر، 25 تا کرتنزیا، گلهای وحشی و 6 تا چیپسوفیلا..
0 تومان
باکس گل کد 10179
قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز مناسبت تولد روز دختر و روز پدر و مادر، افتتاحیه ، جشن عروسی ،قدم نو رسیده و فارغ التحصیلی و ولنتاین طول 57 سانتیمتر    عرض 25 سانتیمتر    ارتفاع 68سانتی متر گل ها : 7 تا رز ، 8 شاخه آنتریوم، 3تا لیلیوم،4 تا آلستر، 10 تا لیسیانتوس، گلهای وحشی و ..
0 تومان
باکس گل کد 10180
قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز مناسبت تولد روز دختر و روز پدر و مادر، افتتاحیه ، جشن عروسی ،قدم نو رسیده و فارغ التحصیلی و ولنتاین طول 45سانتیمتر    عرض 25 سانتیمتر    ارتفاع 72 سانتی متر گل ها : 7 تا رز ، 8 شاخه آنتریوم، 2تا لیلیوم،12 تا آلستر، 18 تا کرتنزیا، 2 تا چیپسوفیلا و گلهای ..
0 تومان
باکس گل کد 10181
قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز مناسبت تولد روز دختر و روز پدر و مادر، افتتاحیه ، جشن عروسی ،قدم نو رسیده و فارغ التحصیلی و ولنتاین طول 47 سانتیمتر    عرض 24 سانتیمتر    ارتفاع 70 سانتی متر گل ها : 24 تا رز ، 7 شاخه آنتریوم، 10 تا آلستر، 25 تا کرتنزیا، 5 تا چیپسوفیلا ..
0 تومان
باکس گل کد 10182
قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز مناسبت تولد روز دختر و روز پدر، افتتاحیه ، جشن عروسی ،قدم نو رسیده و فارغ التحصیلی و ولنتاین طول 58 سانتیمتر    عرض 27 سانتیمتر    ارتفاع 65 سانتی متر گل ها : 22 تا رز ، 5 تا چیپسوفیلا ، 5 تا آنتریوم و گل های وحشی..
0 تومان
باکس گل کد 10183
قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز مناسبت افتتاحیه ، جشن عروسی ،قدم نو رسیده و فارغ التحصیلی و ولنتاین طول 38 سانتیمتر    عرض 27 سانتیمتر    ارتفاع 60 سانتی متر گل ها : 3 تا رز ، 8 شاخه آنتریوم، 4 تا لیلیوم،20 تا آلستر، 15 تا کرتنزیا، گلهای وحشی و 8 تا لیسیانتوس..
0 تومان
باکس گل کد 10184
قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز مناسبت افتتاحیه ، جشن عروسی ،قدم نو رسیده و فارغ التحصیلی و ولنتاین طول 50سانتیمتر    عرض 28 سانتیمتر    ارتفاع 56 سانتی متر گل ها : 4 تا رز ، 8 شاخه آنتریوم، 4 تا لیلیوم،20 تا آلستر، گلهای وحشی ..
0 تومان
نمايش 49 تا 60 از 148 (13 صفحه)

مشتری گرامی این گل در حال حاضر موجود نمی باشد لطفا تلفن و ایمیل خود را در این قسمت وارد کنید همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت

نام و نام خانوادگی
ایمیل
تلفن
پیام