منو
Your Cart

گل رکس

باکس گل کد 10185
قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز مناسبت افتتاحیه ، جشن عروسی ،قدم نو رسیده و فارغ التحصیلی و ولنتاین و تولد طول 38 سانتیمتر    عرض 27 سانتیمتر    ارتفاع 64 سانتی متر گل ها : 5 تا رز ، 10شاخه آنتریوم، 3 تا لیلیوم،8 تا لیسیانتوس، 10 تا کرتنزیا، گلهای وحشی و 3 تا چیپسوفیلا..
0 تومان
باکس گل کد 10186
قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز مناسبت تولد ، جشن عروسی ،قدم نو رسیده و فارغ التحصیلی و ولنتاین طول 24سانتیمتر    عرض 24 سانتیمتر    ارتفاع 26سانتی متر گل ها : 35 تا رز ، 20 تا گل پیاز..
0 تومان
باکس گل کد 10187
قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز مناسبت تولد، جشن عروسی ،قدم نو رسیده و فارغ التحصیلی و ولنتاین قطر 24 سانتیمتر    ارتفاع 26 سانتی متر گل ها : 5 تا قرنفل، 10 تا آلستر، 28تا کرتنزیا، 6 تا لیسیانتوس..
0 تومان
باکس گل کد 10188
قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل آلستر مناسبت تولد، جشن عروسی ،قدم نو رسیده و فارغ التحصیلی و ولنتاین قطر 24 سانتیمتر    ارتفاع 26 سانتی متر گل ها : 5 تا قرنفل، 10 تا آلستر، 27تا کرتنزیا، 5 تا پیاز..
0 تومان
باکس گل کد 10189
قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز مناسبت تولد، جشن عروسی ،قدم نو رسیده و فارغ التحصیلی و ولنتاین قطر 24 سانتیمتر    ارتفاع 26 سانتی متر گل ها : 6 تا قرنفل، 10 تا آلستر، 20 تا کرتنزیا، 15 تا رز مینیاتوری، 6 تاچیپسوفیلا..
0 تومان
باکس گل کد 10190
قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز مناسبت تولد، جشن عروسی ،قدم نو رسیده و فارق التحصیلی و ولنتاین قطر 24 سانتیمتر    ارتفاع 26 سانتی متر گل ها : 5 تا چیپسوفیلا، 15 تا آلستر، 25تا کرتنزیا، 6 تا لیسیانتوس..
0 تومان
باکس گل کد 10191
قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز مناسبت تولد، جشن عروسی ،قدم نو رسیده و فارغ التحصیلی و ولنتاین طول 41 سانتی متر     عرض 28 سانتیمتر    ارتفاع 63 سانتی متر گل ها : 5 تا چیپسوفیلا، 5 تا آنتریوم، 17تا کرتنزیا، 4 تا رز..
0 تومان
باکس گل کد 10192
قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز مناسبت تولد، جشن عروسی ،قدم نو رسیده و فارغ التحصیلی و ولنتاین طول 41 سانتی متر     عرض 28 سانتیمتر    ارتفاع 63 سانتی متر گل ها : 5 تا چیپسوفیلا، 12 تا آنتریوم، 26تا کرتنزیا، 4 تا رز،3 تا اوریانتال، 10 تا آلستر..
0 تومان
باکس گل کد 10193
قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز مناسبت تولد، جشن عروسی ،قدم نو رسیده و فارغ التحصیلی و ولنتاین طول 41 سانتی متر     عرض 28 سانتیمتر    ارتفاع 63 سانتی متر گل ها : 6 تا چیپسوفیلا، 5 تا آنتریوم، 24 تا کرتنزیا، 4 تا رز، 4 تا اوریانتال، 12 تا آلستر..
0 تومان
باکس گل کد 10194
قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز مناسبت تولد، جشن عروسی ،قدم نو رسیده و فارغ التحصیلی و ولنتاین طول 41 سانتی متر     عرض 28 سانتیمتر    ارتفاع 63 سانتی متر گل ها : 2 تا چیپسوفیلا، 6 تا آنتریوم، 12 تا کرتنزیا، 4 تا رز، 2 تا اوریانتال، 16 تا آلستر..
0 تومان
باکس گل کد 10195
قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز مناسبت تولد، جشن عروسی ،قدم نو رسیده و فارغ التحصیلی و ولنتاین طول 41 سانتی متر     عرض 28 سانتیمتر    ارتفاع 63 سانتی متر گل ها : 2 تا چیپسوفیلا، 6 تا آنتریوم، 10تا کرتنزیا، 4 تا رز، 3 تا اوریانتال، 12 تا آلستر..
0 تومان
باکس گل کد 10196
قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز مناسبت تولد، جشن عروسی ،قدم نو رسیده و فارغ التحصیلی و ولنتاین طول 41 سانتی متر     عرض 28 سانتیمتر    ارتفاع 63 سانتی متر گل ها : 2 تا چیپسوفیلا، 9 تا آنتریوم، 45 تا کرتنزیا، 4 تا اوریانتال..
0 تومان
نمايش 61 تا 72 از 148 (13 صفحه)

مشتری گرامی این گل در حال حاضر موجود نمی باشد لطفا تلفن و ایمیل خود را در این قسمت وارد کنید همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت

نام و نام خانوادگی
ایمیل
تلفن
پیام