منو
Your Cart

گل رکس

باکس گل کد 10211
جدید قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز  طول 23 سانتی متر     عرض 15 سانتیمتر    ارتفاع 32 سانتی متر گل ها : 2 آنتریوم، 20 تا کرتنزیا، 3 تا رز ..
0 تومان
باکس گل کد 10212
جدید قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز  طول 52سانتی متر     عرض 25 سانتیمتر    ارتفاع 88سانتی متر گل ها : 5 آلستر، 8 تا لیسیانتوس، 5 تا رز ،5 تا آنتریوم، 12 تا کرتنزیا و گل وحشی خشک..
0 تومان
باکس گل کد 10213
جدید قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز  طول 44 سانتی متر     عرض 20سانتیمتر    ارتفاع 66 سانتی متر گل ها : 7 تا آنتریوم، 8 تا قرنفول، 9 تا رز ،10 تا کرتنزیا و مقداری گل وحشی و زنبوری..
0 تومان
باکس گل کد 10214
جدید قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز  طول 46 سانتی متر     عرض 24سانتیمتر    ارتفاع 93 سانتی متر گل ها : 9 تا آنتریوم، 4 تا رز مینیاتوری، 9 تا رز ،4 تا کرتنزیا و 2 تا اوریانتال و 3 تا آچیلا و مقداری گل وحشی ..
0 تومان
باکس گل کد 10215
جدید قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز  طول 53 سانتی متر     عرض 29 سانتیمتر    ارتفاع 73 سانتی متر گل ها : 11 تا آنتریوم، 7 تا لیسیانتوس، 13 تا رز ،5 تا چیپسوفیلا و مقداری گل وحشی ..
0 تومان
باکس گل کد 10216
جدید قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز  طول 43 سانتی متر     عرض 24سانتیمتر    ارتفاع 67 سانتی متر گل ها : 9 تا آنتریوم، 4 تا رز ،20 تا کرتنزیا و 3 تا رز مینیاتوری، 4 تا آلستر و 6 تا چیپسوفیلا..
0 تومان
باکس گل کد 10217
جدید قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز  طول 39 سانتی متر     عرض 24سانتیمتر    ارتفاع 80 سانتی متر گل ها : 23 تا رز ،12 تا چیپسوفیلا و مقداری گل وحشی ..
0 تومان
باکس گل کد 10218
جدید قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز  طول 38 سانتی متر     عرض 24 سانتیمتر    ارتفاع 49 سانتی متر گل ها : 5 آنتریوم، 30 تا کرتنزیا، 6 تا رز و 5 تا چیپسوفیلا و گل وحشی..
0 تومان
باکس گل کد 10219
جدید قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز  طول 35 سانتی متر     عرض 24 سانتیمتر    ارتفاع 81 سانتی متر گل ها : 6 آنتریوم، 17تا کرتنزیا، 7 تا رز و 3 تا آلستر..
0 تومان
باکس گل کد 10220
جدید قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز  طول 38 سانتی متر     عرض 24 سانتیمتر    ارتفاع 53 سانتی متر گل ها : 4 آنتریوم، 20 تا کرتنزیا، 6 تا رز و 10 تا آلستر..
0 تومان
باکس گل کد 10221
جدید قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل رز  طول 27 سانتی متر     عرض 24 سانتیمتر    ارتفاع 49 سانتی متر گل ها : 9 آنتریوم، 20 تا کرتنزیا، 6 تا رز و 10 تا آلستر و 3 تا چیپسوفیلا..
0 تومان
باکس گل کد 10224
جدید قیمت تماس پیش سفارش
برند: گل رکس
باکس گل آنتریوم و کرتنزیا طول 31 سانتی متر     عرض 22 سانتیمتر    ارتفاع 61 سانتی متر گل ها :  چیپسوفیلا، رز و آلستر ،اوریانتال،میخک مینیاتوری،کرتنزیا،آنتریوم..
0 تومان
نمايش 85 تا 96 از 148 (13 صفحه)

مشتری گرامی این گل در حال حاضر موجود نمی باشد لطفا تلفن و ایمیل خود را در این قسمت وارد کنید همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت

نام و نام خانوادگی
ایمیل
تلفن
پیام